Trang chủ

THÔNG BÁO

– Thư mời viết bài nghiên cứu khoa học công bố trên số đặc biệt của Tạp chí nghiên cứu Chính sách và Phát triển tháng 7/2023
– Thư mời viết bài nghiên cứu khoa học cho Hội thảo quốc gia dự kiến tổ chức vào tháng 8/2023

GIỚI THIỆU

Tạp chí nghiên cứu Chính sách và Phát triển (Journal of Policy and Development Research, JPD) chào đón các bài nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực Kinh tế, Quản trị – Quản lý, Chính sách công, Luật kinh tế, Tài chính ngân hàng và Kế toán – Kiểm toán của các nhà kinh tế, học giả và nhà nghiên cứu khắp nơi trên thế giới với mục tiêu để xuất bản các bài báo định hướng vấn đề, chuyên sâu và chất lượng cao. JPD xuất bản các bài báo nghiên cứu đã được phản biện bởi Hội đồng phản biện, nhằm giải quyết các vấn đề về Kinh tế, Quản trị – Quản lý, Chính sách công, Luật kinh tế, Tài chính ngân hàng và Kế toán – Kiểm toán ở cấp độ toàn cầu, quốc gia, khu vực hoặc địa phương có ý nghĩa rộng lớn hơn đối với chính sách bền vững.
Ngoài các chủ đề mà JPD đặc biệt quan tâm ở trên, JPD cũng hoan nghênh các phân tích kinh tế về kinh nghiệm phát triển kinh tế, phát triển bền vững ở các nước đang chuyển đổi. Tất cả các quy định về công bố nghiên cứu khoa học được chọn lọc, phân tích và đánh giá nghiêm ngặt bởi Hội đồng biên tập và Hội đồng phản biện trong và ngoài nước.
Tạp chí nghiên cứu Chính sách và Phát triển do Học viện Chính sách và Phát triển đứng tên chủ sở hữu xuất bản. Tạp chí được xuất bản theo chính sách truy cập mở, trong đó tất cả chi phí xuất bản một bài báo truy cập mở trên tạp chí đều do Học viện Chính sách và Phát triển quy định. Quý tác giả tìm hiểu trong mục Quy định & Hướng dẫn.